eng
Контакти
Україна, м. Київ-110, 03680

вул. Солом’янська, 3, УНДІЗ

тел: +38 (044) 248 86 67

факс: +38 (044) 248 86 67

e-mail: post1@undiz.org.ua

Аспірантура

  Аспірантура в Українському науково-дослідному інституті зв'язку (УНДІЗ) функціонує з 1999 року (Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23.12.1999 р., протокол №5/9-2/3).

Спеціальності:

05.12.02 - "Телекомунікаційні системи і мережі";
05.12.13 - "Радіотехнічні пристрої і засоби телекомунікацій".

Прийом до аспірантури відбувається 1 - 2 рази на рік (орієнтовно – червень і грудень). Умови прийому відповідно до "Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів", затвердженого Постановою КМУ від 1 березня 1999 р. № 309.

Документи для вступу:
– заява;
– особовий листок з обліку кадрів;
– список наукових праць або реферат з обраної спеціальності;
– медична довідка за формою №286-у;
– диплом про вищу освіту з додатком;
– посвідчення про складені кандидатські іспити (при їх наявності);
– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
– копія паспорту.

Прийом заяв – на протязі року.

Вступні іспити з філософії, іноземної мови та спеціальності
проводяться у червні та грудні кожного року.

Термін навчання:
з відривом від виробництва – 3 роки;
без відриву від виробництва – 4 роки.

Навчання – за умовами контракту.

В інституті функціонує спеціалізована вчена рада з правом проведення захисту кандидатських дисертацій по зазначених спеціальностях:


Адреса: Україна, 03680, м. Київ-110, вул. Солом'янська, 13, ДП "УНДІЗ"

Е-mail: Toroshanko@ukr.net

Телефон: +380 (44) 248 87 15

Факс: +380 (44) 248 86 67

Зав. аспірантурою - Торошанко Ярослав Іванович

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЗВ’ЯЗКУ» (ДП «УНДІЗ»)

Оголошує прийом до аспірантури і запрошує до навчання без відриву та з відривом від виробництва за спеціальностями:

05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі;

05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.

Навчання – за умовами контракту
Документи для вступу:
заява; особовий листок з обліку кадрів; список наукових праць або реферат з обраної спеціальності; медична довідка за формою №286-у; диплом про вищу освіту з додатком; посвідчення про складені кандидатські іспити (при їх наявності); паспорт.
Термін навчання: з відривом від виробництва – 3 роки;
без відриву від виробництва – 4 роки.

Адреса: м. Київ-110, 03680, вул. Солом’янська, 13, УНДІЗ.
Тел. +380 44 2488715 (зав. аспірантурою), +380 44 2488679 (приймальня).
E-mail: toroshanko@ukr.net http://undiz.org.ua